Rannankylän metsästysseura Ry  Since1952

LUVAT JA MAKSUT
Jäsenmaksut

 

Jäsenmaksu jäsenille 15,00 € / Vuosi

-Maksu tulee olla suoritettuna ennen metsästyksen aloittamista.

Kausikortti

 

Metsästyskausi 100,00 €. 

-Kausikortti oikeuttaa metsästämään hirviä sekä kaikkea pienriistaa seuran jäsenen ollessa mukana.

Jäniskortti

 

Metsästyskausi 30,00 €

-Jäniskortti oikeuttaa metsästämään jäniksiä koko metsästyskauden ajan.

Päivälupa

 

Päivälupa 15,00 € / Vrk

-Päiväluvalla saa metsästää pienriistaa sekä pienpetoja lukuunottamatta kanalintuja.

Viikonloppulupa

 

Hirvelle 50,00 € / Vkl

-Viikonloppuluvalla saa metsästää hirveä metsästysporukan mukana.

Tilinumero maksuille

 

SAAJA: Rannankylän Metsästysseura

TILINUMERO: FI42 5205 0350 0930 78
 

OKOYFIHH

Maksun ohjeet:
Maksaessasi kirjoita viestikenttään nimesi ja mitä maksu koskee.
Pidä maksukuitti mukana metsällä !