Rannankylän metsästysseura Ry  Since1952

YHTEYSTIEDOT
Puheenjohtaja:
 

Ismo Myllymäki

045 110 9968

Johtokunnan jäsenet:
 

-Tuomo Saarikoski   050 382 6707

-Juha Surakka          040 410 9470

-Matti Junno             040 530 5206

-Timo Lystilä            0400 798 882

-Pertti Quick            040 720 0016

-Tapio Salo              045 631 5620

Tilinumero:
 

SAAJA: Rannankylän Metsästysseura

TILINUMERO: FI42 5205 0350 0930 78
 

OKOYFIHH

Ota yhteyttä